RÅD OG TIPS

Hva er Freeform eller fristrikking?

 


 

Freeform er farge, frihet og en tankens flukt; fantasi! Det er ikke nødvendig til å være redd freeform. Arbeidsprosessen er nærmest selvbærende og etter de første forsøkene er det ganske enkelt umulig å stanse!

  

Alle Freeform-produkter er eksklusive og enestående. Noen ganger passer det å bruke heklenåler, av og til passer det best å bruke strikkepinner, og alt kan kombineres med andre arbeidsformer. Av den grunn også betegnelsen Freeform, det gir faktisk frihet til å skape og til å vise og tilpasse en enkeltes talent.

 

Freeform betyr også frihet, kreativitet og fremstilling av individualitet. Å strikke i Freeform er ikke bare svært interessant, men også ledd i en fordelaktig benyttelse av råstoffene. Motivemne du tenker frem gjennom arbeidet gir rom for å benytte enkle tråder og rester av garn du ellers ikke ville benyttet. Alle som strikker samler etter hvert opp mange garnrester, garn og prøver som er blitt til overs fra andre prosjekter. Disse kan med fordel benyttes som en integrert del i Freeform strikking.
             

 

Hvordan velger man riktig tråd til Freeform-prosjekter? Hva med planlegging?

 

Tråd av forskjellig tykkelse, farge og struktur kan enkelt benyttes sammen i Freeform. Eksempelvis ulltråd og bomullstråd. Man vil se at tråd av forskjellige strukturer svært ofte passer meget godt sammen. Det kan praktisk sett ofte være bekvemmelig å samle materialene opp i små kurver, eller samle forskjellige tråder i kjernenøster (eksempelvis med forskjellige farger i samme nøste basert på samme struktur, eller ensfargete nøster basert på forskjellig struktur – kombinasjonsmulighetene er mange), og for den saks skyld i enkle tråder. Så velger man blant det man har for hånden, og kan utelate det som i øyeblikket ikke passer. Du bør på forhånd tenke gjennom fargesammensetninger og forskjellige kombinasjoner av stoff, farge og struktur, og lage små kjerner av materiale som man kan veksle mellom å benytte underveis. Til et prosjekt kan man med fordel velge et grunnleggende materiale, og så innarbeide andre strukturer underveis etter forgodtbefinnende. Man skal allikevel huske at spontanitet er en viktig kreativ faktor, og for mye planlegging kan gjøre resultatet kjedelig. Man kan danne seg en ide, en slags ramme for hvor man ønsker å gå, i form av ord som enkelt beskriver ideen, noe jeg selv ofte benytter meg av (for eksempel ”blomstereng”, ”kosmos”, ”høst”, ”vår”), og så utvikler man tanker om farger, struktur og sammensetninger etter hvert som den grunnleggende ide trer frem som i bildeform. Man bør ha ideer om mønster eller struktur som kanskje ikke er bundet av verken farger eller andre begrensninger på forhånd, og utvikle arbeidet etter det. Man skal utvikle ideen underveis og før produksjonen begynner for alvor. Det er viktig å huske på at Freeform ikke bare skal være kreativ og spontan når det gjelder mønster og form, men også når det gjelder farger og andre forhold som påvirker resultatet. Samtidig er det ikke feil å danne seg en mening før man begynner et prosjekt om et resultat, et utseende, en struktur, fargekombinasjoner eller andre forhold. Det viktigste er at kreativiteten ikke låses for mye, slik at man mest mulig unngår å produsere et fastsatt resultat på bekostning av den frie tanke. En viss teknisk planlegging må allikevel til for å unngå at arbeidet stopper opp i usikkerhet om målet.

 

I denne jakken har jeg brukt bomull som grunnleggende materiale.                                
Og her er det grunnleggende materiale ull.   

 

 Hvordan skal man velge å arbeide når det gjelder forholdet mellom forskjellige typer tråd?

 

 Fra en kjerneball (rester) kan man velge å produsere bestemte deler av prosjektet. For eksempel bestemte deler av rygg, armer, krager og lignende. Slik teknikk vil tillate deg å fordele rester på rasjonelt vis, og arbeidet vil ofte flyte raskere. En viss struktur i planleggingen går som regel ikke utover kreativiteten.


Hvordan arbeide med motiv?

 

Med utgangspunkt i den ideen eller ledetråden du har for prosjektet, kan man for eksempel dele opp produktet i deler, hvor en ide eller et tenkt motiv (abstrakt eller ikke) legges til forskjellige deler. For en genser er det eksempelvis naturlig å dele produktet i fire deler: Front, rygg, to armer. Hvis du i huset har nok plass til å legge en tegnet ide ut i full størrelse, legger du de enkelte delene ut på gulvet og fester med knappenåler eller lignende. Da vil du ofte enkelt se hva som skal til for å fylle mønsteret med materiale, og med erfaring hvor mye materiale som medgår til de forskjellige seksjoner. Så kan du legge forskjellige materialer i forskjellige farger ut i mønsteret for å sjekke sammenhørigheten, og endre og gjenta prosessen til du føler at ideen sitter som utgangspunkt for et resultat. Ofte kan du endre rammen for motiv og mønster samtidig med vurderingen av materiale og struktur.

 

En slik eller lignende plan bør du ha for å unngå de rene tilfeldigheter:

 

Deler av prosessen er her vist, gjentakelsene kan være mange før du er klar til å produsere.             
Legg mye tid i kreativ planlegging, det viser seg alltid positivt i den endelige produktet.                       

 

Hvordan avviker Freeform fra andre strikketeknikker?

 

Freeform kan inkludere alle tenkelige typer av strikking, og man kan benytte strikking sammen med en rekke andre teknikker. Jeg benytter ofte en kombinasjon av den teknikk som benyttes i irske kniplinger som sammen med heklede mønstre, for eksempel, kan bryte og fragmentere flater. Hekling og andre lignende kan med fordel benyttes til sammenbindinger av store eller mindre seksjoner. Det er ingen grenser for kombinasjon av teknikker. Prøv og feil!

 

Freeform og fargebruk.

 

Freeform kan være monophonic (ensfarget), og multifarget. Grensen dannes kun av smak og fantasi! Du vil se, at ved å a utgangspunkt i farger man selv liker godt, og ved testing i mønster- eller ideform, dannes vakre fargekombinasjoner du tidligere ikke har tenkt på og brukt sammen. Forskjellig struktur i materiale brukt sammen bidrar til å fremheve eller endre sammenhengen mellom fargene. Du kan på den måten endre sammensetningen mellom dine yndlingsfarger og andre usannsynlige kombinasjoner. I Freeform ser du at en farge du trodde var upassende kan bli et høydepunkt. 

Ideer for Freeform kan finnes ved å prøve seg frem til naturlige kombinasjoner, basert på emner og inntrykk som omgir oss, kanskje inspirert av kunsteres bilder, kanskje av himmelen en høstnatt, løvet som faller til jorden, sol og skygge, regn og storm. Farger er definerende komponenter i kreativ Freeform. Valget av fargekombinasjoner er avhengig av egen holdning og tankens flukt. Smak, og på mange måter stilsans, ligger inherent i alle. Synet på hva som er bra, hva som er fargens virkning, er forskjellig fra sted til sted og fra person til person. Den konstante leting etter nye inntrykk er ikke alltid forståelig. Men en ting skal vi alltid huske: Produktet av din egen fantasi kan synes merkelig for noen, men for andre representere mesterstykker!

For testing av såkalt fargemålestokksblikk kan jeg anbefale et besøk her:

 

http://ambience.ru/color/ eller http://wellstyled.com/tools/colorscheme2/index-en.html

 Fortsettelse følger...

 

Språk

en ru no

Nytt i galleri

47.jpg
46.jpg
 
       
Site design
powered by phpComasy - valid xhtml
powered by phpComasy