HVA KAN KJØPES?

 

Jeg produserer ikke for lager, og ingen ting av det jeg viser på mine nettsider er produsert i noe omfang. Som regel produserer jeg ett eneste eksemplar av hvert designplagg; mest fordi jeg ønsker at min design skal være og forbli unik og eksklusiv for den som bærer plagget. Noen få plagg har jeg produsert spesielt for mulig salg, og disse finnes på denne siden. La meg legge til at all min design i prinsipp kan produseres for salg, men i så fall kun etter forutgående bestilling. De aller fleste av disse plaggene vil være langt fra identiske, spesielt gjelder dette friform – kreasjonene som for hvert enkelt eksemplar, selv innenfor samme designgruppe, vil være forskjellige og derfor unike for dem som måtte kjøpe dem. Med den tid det tar å designe, planlegge og produsere unike plagg som friform - kreasjonene, og tatt i betraktning materialvalg av aller høyeste kvalitet som jeg alltid velger, jeg vil det aldri bli rom for produksjon i mange eksemplarer. Dessuten vil prisene ofte bli så høye at det nok alene begrenser etterspørselen. Men ta gjerne kontakt, så vil jeg i hvert tilfelle kunne gi et tilbud på pris og leveringstid.

 

Jeg vil etter hvert legge ut en del ting for salg på butikknettstedet Epla (www.epla.no).

 

Språk

en ru no

Nytt i galleri

47.jpg
46.jpg
 
       
Site design
powered by phpComasy - valid xhtml
powered by phpComasy